lazec_home1.jpglazec_home2.jpglazec_home3.jpglazec_home4.jpglazec_home5.jpg

Lado u Lazeckého mlýna

Lokalita se vyznačuje tím, že se jedná o jedno z posledních kvalitních lučních společenstev v celém povodí Litavky, má výjimečnou přírodní a estetickou hodnotu. Vyskytují se zde zvláště chráněné druhy rostlin:

  • kosatec sibiřský (Iris sibirica)
  • upolín evropský (Trollius altissimus)
  • prstenec májový (Dactylorhiza majalis)
  • bledule jarní (Leucojum vernum)

Současně se jedná o biotop některých zvláště chráněných druhů živočichů např. zmije obecná (Vipera berus) nebo silně ohrožená ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).

Joomla templates by a4joomla