lazec_home1.jpglazec_home2.jpglazec_home3.jpglazec_home4.jpglazec_home5.jpg

Osadní výbor

Osadní výbor je voleným orgánem zastupitelstva města, jemuž je také odpovědný ze své činnosti. Působnost osadního výboru je upravena zákonem č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jednacím řádem zastupitelstva města.

Osadní výbor je oprávněn vykonávat následující:

 • předkládat zastupitelstvu města návrhy týkající se rozvoje příslušné místní části města a rozpočtu města,
 • vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají příslušné místní části města,
 • vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v příslušné místní části města,
 • iniciativně vyhledávat vhodné aktivity směřující k rozvoji města,
 • v rámci schváleného rozpočtu města zajišťovat záležitosti ve prospěch správy a rozvoje příslušné místní části města, způsobem dohodnutým s orgány města,
 • zvát volené představitele města, tajemníka a pracovníky městského úřadu na svá jednání,

 

Osadní výbor má při své činnosti následující povinnosti:

 • projednávat, řešit nebo postoupit k řešení orgánům města připomínky, podněty a návrhy předložené osadnímu výboru občany příslušné místní části města, tak jak jsou kompetenčně příslušné,
 • upozorňovat na vznik a existenci divokých skládek odpadu a na porušování právních norem v oblasti ochrany životního prostředí,
 • spolupracovat s městkou policií,
 • na požádání spolupracovat s orgány města při řešení místní problematiky,
 • organizovat a technicky zabezpečovat setkání představitelů města s občany části,
 • předseda nebo jiný člen výboru se účastní zasedání zastupitelstva města, kde koná v dikci jednacího řádu zastupitelstva,
 • předseda nebo jiný člen výboru je povinen se na vyžádání dostavit na schůzi rady města,
 • používat přidělené finanční prostředky na vlastní činnost a na podporu kulturních a společenských aktivit

 

Výzva Osadního výboru

Vážení spoluobčané,
protože Osadní výbor obdržel stížnosti na zakládání černých skládek v Lazci, rádi bychom Vás informovali, že se v Lazci nenachází žádná oficiální skládka stavebního či domovního odpadu. Vše, čeho se potřebujete zbavit, lze odvézt do Sběrného dvora města Příbram (Za Balonkou).
Dále bychom Vás rádi požádali o ohleduplnost při používání sekaček, pil a podobných "hlučných" strojů a přístrojů v ranních a večerních hodinách, o sobotách, nedělích a v době svátků. Jistě všichni chápeme, že bydlíme v podstatě na venkově a že některé činnosti s tím spojené (posekat trávu či pořezat dřevo) mohou pracující občané udělat mnohdy jen o víkendu. Žádáme nicméně o ohleduplnost obou stran, což znamená, že sekání či řezání brzo ráno či pozdě večer jistě není vhodné pro udržení dobrých sousedských vztahů, ale na druhé straně i toleranci druhé strany, která by zase určitě nerada měla v sousedství např. neudržovanou zahradu.
Děkujeme za pochopení.
Za OV Lazec
Ing. Petr Pazderka
Předseda OV Lazec

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla