lazec_home1.jpglazec_home2.jpglazec_home3.jpglazec_home4.jpglazec_home5.jpg

Kontejner na listí

O víkendu 11. a 12. listopadu 2017 přistaven velkoobjemový BIO kontejner na listí.
Tímto Vás žádám o toleranci a využití tohoto kontejneru pouze na listí.
Ing.Petr Pazderka
předseda Osadního výboru

Nohejbalový turnaj a zábava 3.6.2017

Dne 3.4.2016 SDH poradalo nojbalový turnaj. Po skončení turnaje se pokračovalo zábavou, hráli živá kapela.Čarodejnice 30.4.2017

Společná akce SDH a Osadního výboru proběhla 30.4.2017, soutěže pro děti, ukázka požární techniky, opékání buřtů, pálení čarodejnic. Akce se zůčastnili rodiče s dětmi z Lazce a také děti z dětského domova Pepa
Číst dál: Čarodejnice 30.4.2017

Dětský den 11.6.2017

Dne 11.6.2017 ve spoluprace Osadního výboru a SDH proběhl dětský den.

Investice 2017

Vážení občané,
Osadní výbory dostaly možnost navrhnout městu investice, které mohou být uskutečněny v letošním roce. Pro obec Lazec byla v rozpočtu vyhrazena částka 200.000,- Kč na investiční akce v obci.
Jsou 4 možné druhy čerpání:
1. určená investice se oznámí městu a to ji provede
2. město dodá materiál a my opravíme svépomocí
3. město dodá materiál a my určíme místního podnikatele, který akci provede
4. částka se převede do dalšího roku na větší akci
Z tohoto důvodu žádáme všechny občany a písemný návrh investic a způsob čerpání. Písemné návrhy vrátit zpět v odpovědní obálce do poštovní schránky umístěné na budově čp. 73, klubovna U rybníčka“ v termínu do 16.3.2017.
Tyto návrhy budou zpracovány, zveřejněny a následně proběhne volba investic – vítězné dva návrhy postoupí do dalšího kola na konečné rozhodnutí.
Zvolený návrh pak OV předloží městu Příbram ke zpracování.
Joomla templates by a4joomla