lazec_home1.jpglazec_home2.jpglazec_home3.jpglazec_home4.jpglazec_home5.jpg

Lazecký mlýn

Mlýn (č.p. 42) nad levým břehem Litavky při náhonu zvaném Mlýnský potok, při silnici z Lazců do Příbrami. Též Puchernovský či Sedláčkův mlýn. Prvně zmiňovaný roku 1535. Od počátku 17. stol. na mlýně hospodařili Puchernové. Mlýniště po vyhořelám mlýnu od nich roku 1680 kupuje Pavel Sedláček. Od roku 1714 až do roku 1811 drží mlýn Fouskové. V dalších letech se již mlynáři poměrně často střídají. Mlýn měl dvě složení a jedno kolo na svrchní vodu.

Vlhké louky na levém břehu Litavky jihozápadně od mlýna jsou jedním z posledních dochovalých lučních společenstev v celém povodí Litavky s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin (kosatec sibiřský, upolín evropský, prstnatec májový, bledule jarní) - pro svoji vysokou přírodní i estetickou hodnotu prohlášeny významným krajinným prvkem („Lado u Lazeckého mlýna″).

Převzato z: www.mistopis.eu

Joomla templates by a4joomla