lazec_home1.jpglazec_home2.jpglazec_home3.jpglazec_home4.jpglazec_home5.jpg

Lesopark Jamky

 Též Jamka. Malebné, velice členité území při levém břehu Litavky mezi hrází Vysokopeckého rybníka a Lazeckým mlýnem, tvořené lesem porostlými kupami zeminy, jamami a řadou větších či menších rybníčků. V minulosti lesoparková úprava (altány, mostky.. - proto oblast zvána též „Lesopark“ či „Lesopark na Litavce“) - dnes částečně zničená.

 

Horní těžba

Členitý reliéf je pozůstatkem dávné těžby. Obecně bývají Jamky považovány za rýžovisko po raně historické (keltské) těžbě zlata. Archeologický průzkum, který zde proběhl začátkem 70. let 20. stol., však klade jejich původ do 13. stol. a spíše než za rýžovisko je vzhledem k absenci pro rýžoviska typické štěrkopísky (zde jsou kupy tvořeny kamenitou jílovitou hlínou) považuje za pozůstatky povrchové těžby rud. Nalezeny zde byly i pozůstatky tavicích pecí. Taktéž doložil, že rozhodně nešlo o těžbu zlata, ale polymetalických rud s obsahem stříbra, olova, mědi a zinku, a možná i rud železných.

 

Okolní mlýny

Na protějším břehu Litavky tři vodní mlýny a pily, propojené společným náhonem z Vysokopeckého rybníka - Kocourovský čili Kolenáčovský mlýn či též Fiala Hořejší č.p. 38 (dnes uprostřed zahrádkářské osady - v 18. stol. při něm též hamr), mlýn zvaný Fiala Dolejší či Vondrašovský č.p. 36 (na fotce) a mlýn Na Pilce č.p. 35.

Zajímavosti

Ve 30. letech 20. stol. zde měl být otevřen důl Jamka k těžbě Severozápadní Řimbabské žíly - plán nebyl nikdy realizován.

Převzato z: www.mistopis.eu

Joomla templates by a4joomla