lazec_home1.jpglazec_home2.jpglazec_home3.jpglazec_home4.jpglazec_home5.jpg

Rekonstrukce kapličky v letech 2009 - 2011

V letech 2009 až 2011 proběhla kompletní rekonstrukce kapličky v Lazci. Kaplička byla založena místními domkaři již roku 1878 a taktéž dokončena 12.6.1878. Současná rekonstrukce byla finančně podporována MěÚ Příbram, dobrovolnými příspěvky občanů Lazce, SDH Lazec a OsV Lazec. Práce samotné prováděli občané Lazce pod vedením pana Jiřího Matyáška,  jemuž se podařilo zmobilizovat skupinu dobrovolníků.

 (v abecedním pořadí: Pavel Kozel, Josef  Valta, Rostislav Wallensfeld a další), která i přes občasnou nepřízeň okolí opravu kapličky dokončila. Bylo zde odpracováno celkem 1 650 hodin (nejvíce vedoucí oprav následován svými kolegy). 

Významně přispěli i další občané dobrovolnými finančními dary, nutnými pro finální dokončení fasády a nátěr budovy. Občané a SDH Lazec přispěli celkovou částkou 32 700,- Kč, což pomohlo dokončit opravu i v okamžiku zastavení financování městem. Celkové náklady na dokončení opravy činily 34 268,- Kč. Chybějící část byla dofinancována z peněz na činnost OsV Lazec. 

Všem zainteresovaným patří náš velký dík a uznání. Vždyť se nejedná jen o stavbu náboženského charakteru, ale především o vizitku naší obce.

Galerie fotografií z postupné rekonstrukce si lze prohlédnout zde.

Joomla templates by a4joomla